Dėl nemokamo maitinimo priešmokyklinukams

Info

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. visi priešmokyklinukai ir pirmokai, turi teisę į nemokamus pietus nevertinant šeimos gaunamų pajamų. Jeigu pageidaujate, jog nemokami pietūs būtų skirti Jūsų vaikui, reikia užpildyti prašymo-paraiškos gauti mokinių nemokamą maitinimą nevertinant pajamų SP-11 (A) formą.

 • Prašymus-paraiškas galite teikti šiais būdais:
  • Elektroniniu būdu per socialinės paramos informacinę sistemą http://spis.lt/ ;
  • Anykščių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje socialinio darbo organizatorei Kristinai Giliuvienei (J. Jablonskio g. 32, Anykščiai). Būtina išankstinė registracija tel. (8 381) 52 261;
  • Lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ galite užpildyti tik prašymo-paraiškos gauti mokinių nemokamą maitinimą nevertinant pajamų SP-11 (A) formą.
 • Prašymo-paraiškos gauti mokinių nemokamą maitinimą nevertinant pajamų SP-11 (A) forma
 • Norint gauti nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti kreipkitės į Anykščių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus socialinio darbo organizatorę Kristiną Giliuvienę (Jablonskio g. 32, Anykščiai). Būtina išankstinė registracija tel. (8 381) 52 261. Mokinio reikmenims skiriama, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų (toliau vadinama - vidutinės pajamos vienam asmeniui) per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau - VRP) dydžio (187,5 Eur). Parama mokinio reikmenims įsigyti taip pat gali būti skiriami, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį yra mažesnės kaip 250 Eurų, atsižvelgiant į gyvenimo sąlygas šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai šeima 3 ir daugiau vaikų ar bent vienas iš šeimos narių yra neįgalus.

  DĖL VAIKŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE ORGANIZAVIMO KARANTINO METU

  Download

  Gerb. tėveliai (įtėviai, globėjai),

  kai nėra galimybės pasirūpinti namuose vaiku, kuris iki karantino paskelbimo buvo ugdomas Anykščių rajono švietimo įstaigoje pagal ikimokyklinio ugdymo programą, kviečiame kreiptis į Anykščių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrių: el. paštu pateikti prašymą (forma pridedama) dėl vaiko priežiūros paslaugų švietimo įstaigoje ir darbdavių pažymas dėl būtinumo atitinkamas funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje, arba kai vaiko priežiūros neįmanoma užtikrinti namuose, t. y. į darbą privalo eiti ir būtinąsias funkcijas (darbus) atlikti abu tėvai (įtėviai, globėjai) ir nėra galimybės palikti vaiko namuose, pasitelkiant kitų asmenų pagalbą.

  PRIDEDAMA:

  KVIETIMAS TĖVAMS

 • DĖL VAIKŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE ORGANIZAVIMO KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE METU
 • PRAŠYMAS DĖL VAIKO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ
 • DĖL VAIKŲ PRIEŽIŪROS IŠIMTINAIS ATVEJAIS

  Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius pasirašė įsakymą Nr. 1-AĮ-172 „Dėl vaikų priežiūros užtikrinimo išimtinais atvejais", kuriame įpareigojamos Anykščių rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir bendrojo ugdymo mokyklos, kurios turi ikimokyklinio ugdymo skyrius arba kuriose veikia ikimokyklinio ugdymo grupės, vykdyti vaikų (jaunesnių nei 6 m.) priežiūrą, kai to neįmanoma įgyvendinti namuose (kai tėvai negali dirbti nuotoliniu darbu, negali pasiimti nedarbingumo pažymėjimo, negali pasiimti atostogų, vaiku negali pasirūpinti vyresni nei 14 m. broliai ar seserys ir pan.).

  Įsakymas:

  https://www.anyksciai.lt/data/public/uploads/2020/03/1-ai-172-1.pdf

  Vaikų priežiūros poreikį ugdymo įstaigoje ne vėliau kaip prieš dieną derinti tel. (8 381) 52679, el. p. direktore@zilvitis.anyksciai.lm.lt darbo dienomis nuo 8:00 val. iki 17:00 val., kreiptis į direktorę Virginiją Padūmienę.

  DĖL SITUACIJOS, SUSIJUSIOS SU KORONAVIRUSU, VALDYMO PRIEMONIŲ

  INFORMUOJAME

  Info

  ŠMSM yra išplatinusi švietimo padaliniams ir mokykloms SAM rekomendacijas dėl korona viruso prevencijos.

  Skaityti toliau