Mūsų himnas

ŽILVIČIO HIMNAS

Mūs darželis ant kalnelio

Prie žilvičio žalio žalio

Tarp medelių tarp gėlių

Atsidžiaugti negaliu.

 

Čia kasdieną greitai augam

Ir draugystę savo saugom

Tarp medelių tarp gėlių

Atsidžiaugti negaliu.

 

Tarp šakų žilvičio seno

Zylė varpeliu skardena

Pilna krykščiančių vaikų

Mano mylimų draugų.