Korupcijos prevencija

Gitana Petrauskienė - atsakinga už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą mokykloje

VIDINIS INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO KANALAS

Etikos ir antikorupcinio elgesio taisyklės

Pareigybių sąrašas į kurias, prieš skiriant asmenį ar einantį pareigas, bus pateikiamas rašytinis prašymas STT

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymo 7 straipsniu, Anykščių lopšelis-darželis „Žilvitis“ įgyvendina priemones, patvirtintas Anykščių rajono savivaldybės Korupcijos prevencijos veiksmų plane
Anykščių rajono savivaldybės 2024–2026 m. Korupcijos prevencijos veiksmų planas

Apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarkos aprašas