Istorija

Img4m ANYKŠČIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽILVITIS“ - NEFORMALIOJO ŠVIETIMO MOKYKLA,

PAGRINDINĖ VEIKLOS RŪŠIS - IKIMOKYKLINIS IR PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS.

STEIGĖJAS - ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA .

DARBO LAIKAS: 6:50 - 18:50

Anykščių lopšelis-darželis „Žilvitis“ įsteigtas 1983 m. Lopšelis-darželis ─ ikimokyklinio ugdymo įstaiga, kurioje visapusiškai ugdomi vaikai, saugoma ir stiprinama jų sveikata, rūpinamasi ugdytinių aktyvumu, saviraiška, skatinamas jų savarankiškumas, kūrybiškumas, siekiama atskleisti ir ugdyti įvairius gebėjimus, puoselėjama vaiko individualybė. Anykščių lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ komplektuojamos septynios ugdymo grupės.