PILNAS ŠAUKŠTAS SVEIKATOS

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ SKAITMENINIŲ MOKYMO PRIEMONIŲ KŪRIMO PROJEKTAS

Projekto tikslas – parengti skaitmeninių mokymo priemonių katalogą „Pilnas šaukštas sveikatos“, skirtą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų socialinės, emocinės ir sveikos gyvensenos kompetencijos ugdymui.

„PILNAS ŠAUKŠTAS SVEIKATOS“ NUOSTATAI