Veiklos sritys

Ugdymas

 

LOPŠELYJE-DARŽELYJE VAIKAI UGDOMI VADOVAUJANTIS PROGRAMOMIS:

Į šias vykdomas programas integruojamos meninio ugdymo, sveikatingumo, etninio ugdymo programos, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa.


Nuo 2004 metų priešmokyklinių grupių  pedagogės į veiklą integruoja tarptautinę programą „Zipio draugai“.

LOPŠELYJE-DARŽELYJE VAIKAI UGDOMI SPECIALIAI SUKURTOSE APLINKOSE :

 • Dailės studija „Teptulis“.
 • Sporto salė „Čempionų klubas“.
 • Biblioteka „Žiniukų stotelė“.
 • Sporto aikštynas „Zuikių kiemas“.
 • Logopedės kabinetas „Šnekučių stotelė“.
 • Futbolo aikštelė su dirbtine danga.

PAPILDOMO UGDYMO PASLAUGOS:

Lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ teikiamos papildomo ugdymo paslaugos:

 • Logopediniai užsiėmimai (logopedė Viktorija Jurkėnaitė);
 • Vokiečių kalbos užsiėmimai su priešmokyklinio amžiaus vaikais (mokytoja Violeta Neniškienė);
 • Muzikinė veikla (meninio ugdymo mokytoja Jovita Blažienė);
 • Informacinių technologijų užsiėmimai su priešmokyklinio amžiaus vaikais(mokytoja Jurgita Blažienė);
 • Dailės užsiėmimai (meninio ugdymo mokytoja Skaidrė Keibienė).

Tėvelių pageidavimu vedamos papildomos veiklos:

 • Veikla Anykščių baseine VšĮ „Sveikatos oazė“ su priešmokyklinio amžiaus vaikais;
 • Netradicinio fizinio ugdymo veikla (sportiniai šokiai) (meninio ugdymo mokytojas Žymantas Kučikas);
 • Aukštaitijos krepšinio mokyklos vedamos krepšinio treniruotės;
 • Baleto studijos užsiėmimai.