Apie mus

Img4m ANYKŠČIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽILVITIS“ ─ NEFORMALIOJO UGDYMO ŠVIETIMO MOKYKLA,

PAGRINDINĖ VEIKLOS RŪŠIS - IKIMOKYKLINIS IR PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS.

STEIGĖJAS - ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA .

DARBO LAIKAS: 6:50─18:50

Anykščių lopšelis-darželis „Žilvitis“ įsteigtas 1983 m. Lopšelis-darželis ─ ikimokyklinio ugdymo institucija, kurioje visapusiškai lavinami ir auklėjami vaikai, saugoma ir stiprinama jų sveikata, rūpinamasi ugdytinių aktyvumu, saviraiška, skatinamas vaikų savarankiškumas, kūrybiškumas, siekiama atskleisti ir ugdyti įvairius gebėjimus, puoselėjama vaiko individualybė. Anykščių lopšelį-darželį „Žilvitis“ 2022─2023 mokslo metais lanko 145 vaikai. Komplektuojamos septynios ugdymo grupės.