Administracija

  • direktorė Virginija Padūmienė
  • pavaduotoja ugdymui Neringa Tumėnienė
  • ūkvedė Edita Misiūnienė
  • vyr. buhalterė Diana Bulkevičienė