Administracija

  • direktorė Virginija Padūmienė
  • pavaduotoja ugdymui Neringa Tumėnienė
  • pavaduotoja ūkio reikalams Edita Misiūnienė
  • vyr. buhalterė Diana Bulkevičienė