Dėmesio

Nuo 2022 m. birželio 1 d. mėnesinis mokestis ugdymo, higieninėms reikmėms tenkinti (ugdymui ir ugdymo(si) aplinkos kūrimui, ūkinėms ir higienos priemonėms, smulkiam remontui atlikti), nepriklausomai nuo lankytų dienų skaičiaus lopšelyje-darželyje bus skaičiuojamas po 13,80 eur. (vietoje 12,60 eur), nes 2022 m. gegužės 23 d. Lietuvos Respublikos nutarimu Nr. 528 patvirtintas Bazinės socialinės išmokos (BSI) dydis yra 46 eur.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fc390a20dc2511ec8d9390588bf2de65

{{ message }}

{{ 'Comments are closed.' | trans }}