Dėmesio

Svarbu! Dėl nedarbingumo pažymėjimo išdavimo švietimo įstaigoje paskelbus infekcijų plitimą ribojantį režimą

Jeigu Jūsų prižiūrimas vaikas, ugdomas pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programą, yra sveikas, tačiau jo lankomoje švietimo įstaigoje paskelbtas infekcijų plitimą ribojantis režimas (toliau – IPRR) ir atsiranda būtinybė vaiką prižiūrėti, galite „Sodrai“ pateikti prašymą dėl nedarbingumo pažymėjimo išdavimo (žr. „Prašymai“ → „Susirgau arba slaugau šeimos narį“ → „Prašymas išduoti nedarbingumo pažymėjimą asmens priežiūrai dėl epideminės situacijos, GPZ19“). Išdavus nedarbingumo pažymėjimą, ligos išmoka pradedama mokėti nuo pirmosios vaiko priežiūros dienos ir mokama ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų. Jeigu atsiranda būtinybė prižiūrėti du sveikus vaikus, kurių švietimo įstaigose paskelbtas IPRR – nedarbingumo pažymėjimas už sutampantį abiejų vaikų švietimo įstaigų IPRR laikotarpį išduodamas tik vienam prižiūrinčiam asmeniui.

Aktualios informacijos nuorodos:

https://gyventojai.sodra.lt/sodra-login/
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a8c513e19bfa11ec9e62f960e3ee1cb6/asr

{{ message }}

{{ 'Comments are closed.' | trans }}