Mokestis ugdymo reikmėms

Nuo 2023 m. sausio 1 d. mėnesinis mokestis ugdymo sąlygų tenkinimui, nepriklausomai nuo vaiko lankytų dienų skaičiaus lopšelyje-darželyje bus skaičiuojamas po 14,70 eurų (vietoje 13,80 eurų), nes nuo 2023 metų sausio 1 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1250 Bazinės socialinės išmokos (BSI) dydis patvirtintas 49 eurai.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/08b004f07c7311ed82a7ae4cb6b10027

{{ message }}

{{ 'Comments are closed.' | trans }}