Darbuotojai

Vardas, pavardė

Pareigos

Telefono nr.

Elektroninio pašto adresas

Edita Misiūnienė

Ūkvedė

(8 381) 52 679

misiunedit@gmail.com

Diana Bulkevičienė

Vyr.buhalterė

(8 381) 52 679

d.bulkeviciene@res.lt

Aldona Sudeikienė

Sekretorė

(8 381) 52 679

 

Virginija Kazlienė

Maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė

(8 381) 52 679

 

Milda Babenskienė

Lopšelio-darželio vyr. auklėtoja

(8 381) 52 679

 

Liuba Samsonova

Lopšelio-darželio vyr. auklėtoja

(8 381) 52 679

 

Laura Šližienė

Lopšelio-darželio vyr. auklėtoja

(8 381) 52 679

 

Aldona Urbonienė

Lopšelio-darželio auklėtoja metodininkė

(8 381) 52 679

 

Daiva Urbonavičienė

Lopšelio-darželio auklėtoja metodininkė

(8 381) 52 679

 

Jolanta Sasnauskienė

Lopšelio-darželio vyr. auklėtoja

(8 381) 52 679

 

Asta Bakūrienė

Lopšelio-darželio vyr. auklėtoja

(8 381) 52 679

 

Genovaitė Dubauskienė

Lopšelio-darželio vyr. auklėtoja

(8 381) 52 679

 

Danguolė Sunklodienė

Lopšelio-darželio auklėtoja metodininkė

(8 381) 52 679

 

Greta Gliaudelienė

Lopšelio-darželio auklėtoja

(8 381) 52 679

 

Dalia Bieliūnienė

Lopšelio-darželio auklėtoja metodininkė

(8 381) 52 679

 

Kristina Piguliak

Lopšelio-darželio auklėtoja

(8 381) 52 679

 

Viktorija Jurkėnaitė

Vyr. logopedė

(8 381) 52 679

 

Auksė Dobravolskė

Informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistė, sandėlininkė

(8 381) 52 679

 

Jovita Blažienė

Meninio ugdymo mokytoja

(8 381) 52 679

 

Skaidrė Keibienė

Meninio ugdymo mokytoja

(8 381) 52 679

 

Juozas Šiaučiulis

Neformaliojo ugdymo mokytojas

(8 381) 52 679

 

Jurgita Blažienė

Neformaliojo ugdymo mokytoja

(8 381) 52 679

 

Violeta Neniškienė

Neformaliojo ugdymo mokytoja

(8 381) 52 679

 

Guzel Berazauskienė

Lopšelio-darželio auklėtojos padėjėja

(8 381) 52 679

 

Laima Navikienė

Lopšelio-darželio auklėtojos padėjėja

(8 381) 52 679

 

Lina Vanagienė

Lopšelio-darželio auklėtojos padėjėja

(8 381) 52 679

 

Asta Girskienė

Lopšelio-darželio auklėtojos padėjėja, skalbėja

(8 381) 52 679

 

Neringa Ribokienė

Lopšelio-darželio auklėtojos padėjėja

(8 381) 52 679

 

Asta Uselienė

Lopšelio-darželio auklėtojos padėjėja

(8 381) 52 679

 

Rita Kežutienė

Lopšelio-darželio auklėtojos padėjėja

(8 381) 52 679

 

Alma Šiaučiūnaitė

Virėja

(8 381) 52 679

 

Rosita Žegunienė

Virėja

(8 381) 52 679

 

Kristina Šimonienė

Virėja

(8 381) 52 679

 

Živilė Žarskutė

Kiemsargė

(8 381) 52 679

 

Mindaugas Navikas

Elektrikas

(8 381) 52 679

 

Lygaudas Urbonavičius

Pastato prižiūrėtojas

(8 381) 52 679

 

Tomas Kavaliauskas

Santechnikas

(8 381) 52 679