DĖL VAIKŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE ORGANIZAVIMO KARANTINO METU

Download

Gerb. tėveliai (įtėviai, globėjai),

kai nėra galimybės pasirūpinti namuose vaiku, kuris iki karantino paskelbimo buvo ugdomas Anykščių rajono švietimo įstaigoje pagal ikimokyklinio ugdymo programą, kviečiame kreiptis į Anykščių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrių: el. paštu pateikti prašymą (forma pridedama) dėl vaiko priežiūros paslaugų švietimo įstaigoje ir darbdavių pažymas dėl būtinumo atitinkamas funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje, arba kai vaiko priežiūros neįmanoma užtikrinti namuose, t. y. į darbą privalo eiti ir būtinąsias funkcijas (darbus) atlikti abu tėvai (įtėviai, globėjai) ir nėra galimybės palikti vaiko namuose, pasitelkiant kitų asmenų pagalbą.

PRIDEDAMA:

KVIETIMAS TĖVAMS

  • DĖL VAIKŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE ORGANIZAVIMO KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE METU
  • PRAŠYMAS DĖL VAIKO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ
  • {{ message }}

    {{ 'Comments are closed.' | trans }}