DĖL VAIKŲ PRIEŽIŪROS IŠIMTINAIS ATVEJAIS

Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius pasirašė įsakymą Nr. 1-AĮ-172 „Dėl vaikų priežiūros užtikrinimo išimtinais atvejais", kuriame įpareigojamos Anykščių rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir bendrojo ugdymo mokyklos, kurios turi ikimokyklinio ugdymo skyrius arba kuriose veikia ikimokyklinio ugdymo grupės, vykdyti vaikų (jaunesnių nei 6 m.) priežiūrą, kai to neįmanoma įgyvendinti namuose (kai tėvai negali dirbti nuotoliniu darbu, negali pasiimti nedarbingumo pažymėjimo, negali pasiimti atostogų, vaiku negali pasirūpinti vyresni nei 14 m. broliai ar seserys ir pan.).

Įsakymas:

https://www.anyksciai.lt/data/public/uploads/2020/03/1-ai-172-1.pdf

Vaikų priežiūros poreikį ugdymo įstaigoje ne vėliau kaip prieš dieną derinti tel. (8 381) 52679, el. p. direktore@zilvitis.anyksciai.lm.lt darbo dienomis nuo 8:00 val. iki 17:00 val., kreiptis į direktorę Virginiją Padūmienę.

DĖL SITUACIJOS, SUSIJUSIOS SU KORONAVIRUSU, VALDYMO PRIEMONIŲ

{{ message }}

{{ 'Comments are closed.' | trans }}