Teptulio gimtadienis Email

 

       Iš pat mažumės kiekvienas vaikas ieško saviraiškos būdų, pasirinkdamas įvairias dailės raiškos formas. Dailės veikla vaikams yra priimtina, nes nėra griežtų taisyklių, nevaržoma mažojo dailininko kūrybinė laisvė. Lopšelio – darželio „Žilvitis“ vaikų dailės gebėjimų plėtojimui, 2005 metų rudenį ugdymo įstaigoje buvo įkurtas dailės kambarys, kuris laikui bėgant pavadintas Teptulio vardu.

      Kartu su dailės aplinkos sukūrimu, prasidėjo dailės būrelio veikla. Šios veiklos sergėtoja, puoselėtoja yra lopšelio – darželio auklėtoja metodininkė Aldona Urbonienė. Dailės būrelį lanko 3 – 6/7 metų amžiaus lopšelio – darželio „Žilvitis“ vaikai. Čia dirbama su  įvairiomis dailės raiškos priemonėmis: akvarele, tušu, guašu, spalvotais pieštukais, flomasteriais, kreidelėmis, įvairių rūšių popieriumi, moliu, vilna, drobe, modelinu ir kt.

     Dailės būrelį lankančių vaikų darbai dažnai dalyvauja tarptautiniuose, respublikiniuose, rajoniniuose piešinių konkursuose. Rengiamos išvažiuojamosios vaikų piešinių parodėlės, kurios per penkierius veiklos metus aplankė Kupiškio, Ukmergės, Utenos ikimokyklines ugdymo įstaigas, Anykščių vaikų biblioteką, knygyną „Pegasas“. 

     Šiandieną (2010-10-26) lopšelyje – darželyje „Žilvitis“ buvo švenčiamas Teptulio penktasis gimtadienis. Į šventę sugužėjo dovanomis nešini visų darželio grupių vaikai. Šventėje žaismingai šeimininkavo Dailininkas, Nežiniukas ir mažasis Teptuliukas. Vaikams teko ne tik smagiai pašokti, žaisti, dainuoti, bet ir pasukti galveles, atliekant įvairias Dailininko ir Nežiniuko (Aldonos Urbonienės ir Genovaitės Dubauskienės) parengtas užduotis.

     Šventė liko nuspalvinta vaikišku džiaugsmu, skaidriomis emocijomis. Kaip ir tikrame gimtadienyje, šventės šeimininkai svečius vaišino gaiviu tortu, o degančios penkios žvakutės simbolizavo veiklos penkmetį. .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emblema

logo.jpg

Prevencinė programa

Apklausa požiūris

Kas jums svarbiausia renkantis darželį
 
kaciukai.jpg

Projektas

Projektas